Libušina regenerace / rehabilitace

SluŽby

Relaxační a regenerační masáže

Masáž je terapie, kterou se mohou aplikováním tlaku na svaly a tkáně léčit zranění, zmírňovat bolesti a stres, zlepšovat krevní oběh a uvolňovat napětí. Masáž je bezpochyby nejstarší formou terapie; je to něco, co zvířata i lidé dělají téměř instinktivně, chtějí-li poskytnout útěchu a zmírnit bolest.

Rehabilitační cvičení

Jedná se o cvičení po vážné nemoci či po úrazu. Tímto cvičením se snažíme navrátit člověka do předchozího tělesného stavu nebo udržet jej "fit". Je prováděno školenými odborníky. Cvičební program je stanoven podle věku, fyzické kondice a zdravotního stavu klienta.

Elektrogymnastika

Nebo-li elektroléčba je velmi oblíbená, neboť u ní člověk nevykonává žádnou fyzickou námahu. Používání elektroléčebných metod je odvislé pouze od přístrojového vybavení léčebého zařízení. Nyní se vám několik z elektrolečebných metod pokusím popsat.

Dynamik - Elektroléčebná procedura k terapii bolesti. Jde o nízkofrekvenční proudy střídavě modulované, nasedající na galvanickou bázi 0-1 kHz. Působí protibolestivě, zlepšuje vstřebávání otoků, zlepšuje prokrvení, působí spasmolyticky a morelaxačně. Uplatňuje se u akutních a spíše povrchnějích postižení.


Interdyn - Elektroléčebná procedura k terapii bolesti. Jedná se o interferenční proudy-zkřížení dvou středněfrekvenčních proudů s výslednou hodnotou 0-100 Hz. Působí podobně jako diadynamik s větším uplatněním u chronických onemocnění pohybového aparátu, navíc má ID více penetrující účinek do hloubky.

Kneippovy šlapací a suché uhličité koupele

Kneippova šlapací koupel je jedna z mnoha vodolečebných procedůr. Jde o aktivní pohyb "šlapání" v bazénku mezi teplou a studenou vodou. Pohyb provádí klient po dobu 20 - 60 vteřin. Při terapii nadzvedává vysokým krokem chodidla nad hladinu a opět noří do chladné vody. Po terapii vystoupí z bazénku, osuší nohy a zůstane v teplém prostředí. Procedůru je možno opakovat, ale nohy nesmí být před terapií studené nebo prochlazené.

Suchá uhličitá koupel, nebo-li "koupel ve vaku" je jednou z nejpříjemnějíšch a nejužívanějších lečebných procedůr. Tato koupel spočívá v uzavření těla , kromě hlavy do speciálního vaku, naplněného oxidem uhličítým. Reakcí organismu na tuto procedůru je rozšíření cév, tedy prokrvení pokožky svalstva a všech orgánů, včetně žláz a mozku. Jinými slovy posílení imunity organismu a samohojivých schopností. Koupel navozuje duševní a tělesnou pohodu.